Наркоз

15.12.2009

Наркоз (narcosis; греч. narke оцепенение, сон + -osis) — см. Анестезия общая.